Rime
2012-2015
Porcelain
197.5x10x12cm/piece


"1342ºC: Works by Liu Jianhua", OCAT Shenzhen, Shenzhen, China, 2019
"Everyday Legend",
Minsheng Art Museum, Shanghai, China, 2016